FACEBOOK...
MENU...

Prawda ma zawsze znaczenie, nie tylko w relacjach międzyludzkich budując zaufanie i wiarę w drugiego człowieka, ale także w społeczeństwie. Prawda stanowi wartość uniwersalną i jest fundamentem i prawem sprawiedliwości. Jak wyglądałaby sprawiedliwość bez prawdy? Od jakości relacji między prawdą a sprawiedliwością oraz prawdą a prawem stanowionym zależy jakość naszego społeczeństwa, życia społecznego. 

W dzisiejszych czasach przeżywamy kryzys prawdy. Istnieje potrzeba odkłamywania naszego życia w różnych jego strefach, w życiu publicznym i politycznym. Prawdomówność jako cnota powinna kształtować życie rodzinne, środowisk, społeczeństwa, środków przekazu, kultury, polityki i ekonomii. 

Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Fundacja Dialog-Pheniben