FACEBOOK...
MENU...

Nagroda Nieobojętności OIPC przyznawana jest osobom, które w sposób szczególny przyczyniają się do upowszechniania idei praw człowieka i wartości humanizmu, inspirują innych do działań na tym polu, pobudzają ludzką aktywność w celu tworzenia i ustawicznego umacniania społeczeństwa obywatelskiego, edukują dzieci, młodzież i dorosłych pod kątem praktycznego stosowania i popularyzowania praw człowieka.

Nazwa/idea Nagrody nawiązuje do słów Mariana Turskiego wypowiedzianych w Muzeum Auschwitz. Jego wezwanie – „Nie bądź obojętny” – poruszyło wielu ludzi w Polsce, Europie i na całym świecie. Uświadomili oni sobie, że z gruntu intymna przypowieść ofiary o najmroczniejszym okresie XX wieku odnosi się tak naprawdę do teraźniejszości i przyszłości.  

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:


- POSTAĆ: za wzorcową postawę w obszarze krzewienia i umacniania w społeczeństwie idei praw człowieka

- INSPIRACJA: za wytrwałe i skuteczne działania oraz inspirowanie innych do obywatelskiej aktywności opartej na idei praw człowieka

Najnowsze w galerii...

 Maja Ostaszewska

Kategoria: POSTAĆ

Marzena Maj

Kategoria: INSPIRACJA 

Joanna Talewicz

NAGRODA SPECJALNA OIPC 

Partnerzy OIPC...