FACEBOOK...
MENU...

Co warto, co się opłaca. Sprawiedliwi i kolaboranci

Sprawiedliwi i kolaboranci

Redakcja naukowa: dr Alicja Bartuś

Recenzenci: prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc, dr hab. prof. UP Anna Zapalec

 

Projekt okładki: Tomasz Bocheński

Skład: Words and dots Barbara Daczyńska

Korekta: Kamila Drabek 

Pomoc techniczna: Aleksandra Bielska

 

 

Wydawcy: Wydawnictwo  Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej  w Krakowie

ISBN 978-83-8084-663-0 

Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu 

ISBN 978-83-64554-51-3 

 

Oświęcim 2022 


Spis treści:

Alicja BARTUŚ: Od redakcji

I. OBOJĘTNOŚĆ I STRACH

Anna WOLFF-POWĘSKA: Obojętność świadka. Deficyty pamięci zbiorowej

Agnieszka HASKA: Od współpracy przez zdradę do kolaboracji. Kilka refleksji

Lech M. NIJAKOWSKI: Nowy porządek, starzy kolaboranci

Jolanta AMBROSEWICZ-JACOBS: Tabuizacja Ciemności. Napięcia pomiędzy pamięcią prywatną a publiczną 

Yaron Karol BECKER: Hannah Arendt: między kolaboracją a przetrwaniem


II. HISTORIA I HISTORIE

Eugeniusz Cezary KRÓL: Czy Polska miała swojego Quislinga? 

Robert SZUCHTA: „Kupcy wodni” 

Martyna GRĄDZKA-REJAK: Krakowscy Sprawiedliwi – stan badań i portret zbiorowy 

Maria MISZTAL: Stosunek mieszkańców Będzina i Sosnowca do osób pomagających Żydom w czasie ii wojny światowej 

Anna CZOCHER: Wybrane aspekty kontaktów Polek z Niemcami w okupowanym Krakowie


III. CZAS ROZLICZEŃ, ROZLICZENIE CZASU

Marcin OWSIŃSKI: Ludowa sprawiedliwość: 4 lipca 1946 roku w Gdańsku

Joanna LUBECKA: Między sprawiedliwością a zemstą. Polityka władz Polski wobec volksdeutschów w latach 1944‒1950

Michał KOWALSKI: Józef Górski – kolaborant w cieniu Treblinki. Przypadek pewnego ziemianina

Tomasz GLINIECKI: Zarzuty kontrwywiadu Armii Czerwonej wobec byłych więźniów KL Stutthof 

Anna SZWARC ZAJĄC: Piera Sonnino – historia ocalenia


IV. KOŚCIÓŁ A LUDOBÓJSTWO

Arkadiusz STEMPIN: Postawa Piusa XII w czasie II wojny światowej. Sprzeciw czy kolaboracja? 

Alicja BARTUŚ: Kościół katolicki w Rwandzie i jego postawa podczas ludobójstwa


EPILOG

Anna KAMIŃSKA-MALANDAIN: Przekroczyć interesowność bycia w stronę bezinteresowności dobra – Lévinasowska koncepcja wrażliwości etycznej

Bibliografia

Indeks osób

Noty 

 

Książkę wydano przy wsparciu finansowym Fundacji im. Róży Luksemburg, Instytutu Auschwitz na Rzecz Zapobiegania Zbrodniom Ludobójstwa i Masowym Aktom Okrucieństwa w Nowym Jorku, Förderverein für die IJBS in Oświęcim Polen E.V


 

Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Instytut Naukowy Bezpieczeństwa WSB w Chorzowie