FACEBOOK...
MENU...
Plakat XII konferencji: Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIERNYCH 

Z czego wynika bierność milionów ludzi podczas wojen i na ile można owej bierności przypisać odpowiedzialność za poszczególne dramaty, tragedie, zbrodnie. Czy da się taką postawę usprawiedliwić ? Na ile wynika ona ze strachu, z braku wiedzy, braku empatii, ulegania propagandzie, sympatyzowania ze sprawcami? Czy bierność jest dobrą strategią przetrwania czy wręcz odwrotnie. 
To główne zagadnienia XII Ogólnopolskiej Konferencji „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku” (18-20 czerwca 2021 r.), której tegoroczny temat przewodni to: ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIERNYCH

 

Zapraszamy do udziału w konferencji oraz zgłaszania referatów. Powinna się one odnosić do problemu bierności i obojętności, z perspektywy historycznej, politologicznej, socjologicznej, prawnej i psychologicznej. Interesują nas zarówno jednostkowe postawy ludności cywilnej, żołnierzy czy więźniów obozów koncentracyjnych, jak i całych grup społecznych oraz państw w okresie II wojny światowej i w systemach totalitarnych w XX wieku. 


Obszary tematyczne zgłaszanych referatów:
- bierność a odpowiedzialność za zło w czasie wojny
- oportunizm fundament bierności w systemach totalitarnych
- wpływ propagandy na bierność 
- bierność jako postawa służąca przetrwaniu w obozach koncentracyjnych i podczas wojny 
- umyślna/nieumyślana obojętność  wobec ofiar
- różne przejawy obojętności 
- lęk jako następstwo bierności współobywateli podczas wojny 
- wpływ strachu na zachowania w czasach zniewolenia
- aktywni obywatele w oczach biernych świadków
- próby usprawiedliwienia obojętności
- bierność jako przyzwolenie na czynienie zła
- obojętność świadków i sprawców 
- obojętność a geopolityka
- bierność a prawa człowieka 

Konferencja skierowana do naukowców, nauczycieli, edukatorów i osób pracujących z młodzieżą. Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej.  

Organizatorzy i partnerzy: Fundacja na rzecz MDSM, Oświęcimski Instytut Praw Człowieka, Fundacja Ofiar Auschwitz-Birkenau, Instytut Historii i Archiwistyki UP, Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście UJ, Biblioteka Galeria Książki, Fundacja Róży Luksemburg. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty konferencji, ze względu na sytuację związaną z covid-19.
Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Instytut Historii i Archwiwistyki UP im. KEN w Krakowie