FACEBOOK...
MENU...
O wolności i prawach człowieka

Qui tacet, consentire videtur [Kto milczy, ten się zgadza] ta rzymska sentencja dobrze oddaje, czym jest brak odwagi cywilnej. Odwaga cywilna polega na wypowiadaniu się i postępowaniu zgodnie ze swoim sumieniem. Często wiąże się to z wysokimi kosztami społecznymi, a zdarza się, że i dotkliwymi karami, a nawet śmiercią. Odwaga cywilna to również przyznawanie się do błędu. Ten typ odwagi stanowi fundament społeczeństwa obywatelskiego...

W ramach IV ogólnopolskiej konferencji „O wolności i prawach człowieka" młodzież, studenci i doktoranci starali się w swoich referatach odpowiedzieć na pytanie przewodnie: jak bronić dobra bez karabinu? Prelegenci przedstawili ludzi, którzy wykazywali się odwagą cywilną nie tylko w czasach wojen i konfliktów zbrojnych, ale również w czasie pokoju, ujmując się za słabszymi.

 

PRELEGENTKI i PRELEGENCI

Kinga BAŃKOSZ – uczennica klasy II w ZSO nr 2 w Nowym Targu.

dr Alicja BARTUŚ – politolożka. Kieruje Oświęcimskim Forum Praw Człowieka; dyrektorka Instytutu Naukowego Bezpieczeństwa w WSB w Chorzowie. Od 20 lat związana z Fundacją na rzecz MDSM. Zajmuje się porównywaniem zbrodni ludobójstwa i edukacją na rzecz praw człowieka.

dr Marcin CHORĄZKI – historyk. Zajmuje się tematyką związaną ze zmianami społecznymi na ziemiach polskich w okresie okupacji, a także postawami i losami ziemiaństwa w XX wieku. Pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w oddziale krakowskim oraz wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Autor książek: Ziemianie wobec wojny. Postawy ziemian wobec rzeczywistości wojennej (2010), Relacje wojenne ziemian. Perspektywa dwóch pokoleń (2013).

Ewa CUBER-STRUTYŃSKA – historyczka. Doktorantka Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Autorka artykułów z dziedziny historii najnowszej w ujęciu historiograficznym oraz socjologicznym.

Hanna CZAJKA – uczennica klasy II w III Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie.

Daria CZARNECKA – socjolożka i historyczka. Laureatka Konkursu im. Władysława Poboga-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2012. Badawczo zajmuje się zbrodniami przeciwko ludzkości, rozliczeniami zbrodni oraz kwestiami pamięci.

Adelina HETNAR-MICHALDO - historyczka. Doktorantka Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście PMA-B jako koordynatorka projektów i seminariów związanych z tematyką Auschwitz i Holokaustu.

Maciej HORNICZAK – uczeń klasy II w ZSO nr 2 w Nowym Targu.

Wojciech JASIŃSKI – student III roku prawa oraz I roku historii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Marzena LEŻAK – historyczka. Doktorantka na Uniwersytecie Opolskim. Bada losy Polek w KL Auschwitz.

Maciej LIGĘZA – uczeń klasy II w ZSO nr 2 w Nowym Targu.

Paulina MICHALAK – uczennica klasy II w ZSO nr 2 w Nowym Targu.

Kamil Robert REICHEL – student filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.


Zobacz galerię...


Uczestnicy konferencji o wolności i prawach człowieka
Konferencja o wolności i prawach człowieka
Uczestnicy konferencji o wolności i prawach człowieka
Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Stowarzyszenie Romów w Polsce