FACEBOOK...
MENU...Słońce świeci dla każdego (klasy I-II) 
Warsztaty pomagają w rozwijaniu empatii wobec osób krzywdzonych, uczą szacunku dla innych oraz budowania poczucia własnej wartości. Punkty ciężkości położone są na ćwiczenia pokazujące sytuację dzieci nie zawsze w pełni akceptowanych przez rówieśników ze względu na niepełnosprawność, religię, trudną sytuację ekonomiczną czy pochodzenie etniczne. 

„Idealny kolega / Idealna koleżanka” (klasa III-IV) 
Warsztaty pomagają w rozwijaniu empatii wobec innych, kształtowaniu postaw otwartości oraz budowania poczucia własnej wartości. Punkty ciężkości położone na ćwiczenia pokazujące znaczenie stereotypów, często bardzo krzywdzących, które prowadzą do dyskryminacji i wykluczenia społecznego. 

Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Centrum Żydowskie w Oświęcimiu