FACEBOOK...
MENU...
Empatia

Od 15 września uczniowie szkół podstawowych biorą udział w warsztatach: „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami”. Poprzez edukację najmłodszych wspieramy likwidację stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami. Dzięki cyklowi warsztatów dzieci lepiej rozumieją sytuację takich osób, w tym swoich kolegów i koleżanek z niepełnosprawnościami.

Projekt, poprzez edukację najmłodszych, ma za zadanie wspieranie likwidacji barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami, a także lepsze zrozumienie przez dzieci sytuacji takich osób.W tym tygodniu pierwsze klasy otrzymały certyfikaty: „Klasy z empatią”. Gratulujemy i wierzymy, że w ten sposób budujemy lepszy dla nas wszystkich świat 

Założenia projektu:

- pokazanie świata, w którym wszystkie dzieci zasługują na takie samo traktowanie, bez względu na ich stan zdrowia

- wytłumaczenie językiem dziecka na czym polegają różne niepełnosprawności oraz objaśnienie związanych z nimi różnic w codziennym funkcjonowaniu

- kształtowanie empatycznych postaw wśród dzieci.

Projekt realizowany jest w oparciu o współpracę z Czepczyński Family Foundation, której bardzo dziękujemy za pomoc💚💚

 

Warsztat 1: Zobaczyć świat oczami wyobraźni

Warsztat 2: Zanurzyć się w ciszy

Warsztat 3: Pokonać bariery

 

Czas każdego spotkania: 45-60 minut

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy od 15 września.

W razie pytań prosimy o kontakt z OIPC: tel. (33) 847 98 04

 

Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Instytut Naukowy Bezpieczeństwa WSB w Chorzowie