FACEBOOK...
MENU...
Co warto, co się opłaca: sprawiedliwi a kolaboranci

 

Zapraszamy do udziału w konferencji oraz zgłaszania referatów podejmujących problem zachowań sprawiedliwych* lub kolaborantów
z perspektywy historycznej, politologicznej, socjologicznej, prawnej
i psychologicznej. Interesują nas zarówno jednostkowe postawy ludności cywilnej, żołnierzy i więźniów obozów koncentracyjnych, jak i zachowania grup społecznych i państw podczas II wojny światowej oraz w systemach totalitarnych XX wieku. 

 

*pojęcie sprawiedliwych traktujemy tu szeroko i odnosimy do zachowań wszystkich pomagających prześladowanym w czasie II wojny oraz podczas ludobójstw w XX wieku.

 

Sugerowane obszary tematyczne referatów:

- motywacje i strategie działań sprawiedliwych

- postawy ludzi w czasie II wojny wobec pomagających 

- sprawiedliwi w oczach kolaborantów

- sprawiedliwi jako element/narzędzie polityki historycznej i edukacyjnej

- polityka historyczna różnych państw wobec pamięci o kolaborantach i     sprawiedliwych 

- kolaboracja jako postawa służąca przetrwaniu w obozach koncentracyjnych i podczas wojen

- znaczenie działań kolaborantów dla okupanta

- nieumyślna/niezamierzona kolaboracja z nazistami

- racjonalizowanie i próby usprawiedliwienia kolaboracji

- wyparcie kolaboracji ze zbiorowej i jednostkowej pamięci 

- wpływ strachu na zachowania kolaboracyjne w czasach zniewolenia

- kolaboracja a geopolityka

- osądzanie kolaborantów: prawne i społeczne


Podczas seminarium będzie można obejrzeć wystawę przygotowaną przez Muzeum Pamięci Holokaustu
      w Waszyngtonie pt. „Niektórzy byli sąsiadami: wybór, ludzkie zachowanie i Holokaust”.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej.


Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapewniamy uczestnikom noclegi i wyżywienie.  

 

Konferencję organizują: Fundacja na rzecz MDSM, Oświęcimski Instytut Praw Człowieka we współpracy z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie (United States Holocaust Memorial Museum), Instytutem Historii i Archiwistyki UP w Krakowie, Katedrą UNESCO ds. Edukacji o Holokauście UJ, Instytutem Prawa i Administracji WSB w Poznaniu, Instytutem Auschwitz na Rzecz Zapobiegania Zbrodniom Ludobójstwa i Masowym Aktom Okrucieństwa w Nowym Jorku (The Auschwitz Institute for the Prevention of Genocide and Mass Atrocities in New York), Fundacją Róży Luksemburg, Fundacją Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau.

 


Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Fundacja Dialog-Pheniben