FACEBOOK...
MENU...

Dostęp do czystego środowiska jako jedno z praw człowieka – na ten temat rozmawialiśmy ze słuchaczkami i słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie.


Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r. nie odnosiła się do kwestii środowiskowych. Dopiero 28 lipca 2022 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Rezolucję uznającą prawo każdego człowieka do zdrowego środowiska. Wzywa ona państwa do wzmożenia wysiłków na rzecz „czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska” i podkreśla, że zmiany klimatu i degradacja środowiska są jednymi z najpilniejszych zagrożeń dla ludzkości

Słuchacze i słuchaczki UTW mieli okazję wysłuchać prelekcji o motylach, które są jednym z zagrożonych wyginięciem gatunków owadów. Motyle stanowią nieodłączny element krajobrazu naszych łąk, pól i ogrodów. Obok pszczół – są najważniejszymi owadami zapylającymi rośliny. W Polsce 6 gatunków motyli dziennych jest krytycznie zagrożonych wyginięciem, 21 – zagrożonych, 30 – narażonych na wyginięcie, a 9 – bliskich zagrożeniu.

Obserwowane obecnie zmiany klimatu, utraty gatunków i ogromna degradacja ekosystemów zagraża naszemu bezpieczeństwu, a nawet przetrwania. Dostęp do bezpiecznego, czystego, zdrowego i trwale dostępnego środowiska jest niezbędny do pełnego korzystania z szerokiej zakresu praw człowieka, w tym prawa do życia i zdrowia.


opis niedostepny
Najnowsze w galerii...

 Maja Ostaszewska

Kategoria: POSTAĆ

Marzena Maj

Kategoria: INSPIRACJA 

Joanna Talewicz

NAGRODA SPECJALNA OIPC 

Partnerzy OIPC...
  • Biblioteka  GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu