FACEBOOK...
MENU...
Fundacja Dialog-Pheniben
Fundacja Dialog-Pheniben. Spotkania edukacyjne są zawsze wyjątkowe. Osoby je prowadzące nie tylko mogą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami i uczestniczkami, ale także mają szansę wiele się od nich nauczyć. Fundacja narodziła się właśnie z nieodpartej chęci i potrzeby pomagania innym w poznawaniu i zrozumieniu siebie samych i tych, którzy nas otaczają. Choć istnieje stosunkowo krótko, bo od 2012 r., to stawia sobie ambitny cel romowanie wielokulturowości, działań antydyskryminacyjnych, wiedzy o grupach odmiennych społecznie, etnicznie i kulturowo, w tym o społeczności romskiej.

www.dialogpheniben.pl
Najnowsze w galerii...

 Maja Ostaszewska

Kategoria: POSTAĆ

Marzena Maj

Kategoria: INSPIRACJA 

Joanna Talewicz

NAGRODA SPECJALNA OIPC 

Partnerzy OIPC...
  • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau