FACEBOOK...
MENU...

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania jest 5 par słuchawek.

 

 

Pracę konkursową (zdjęcie lub skan) należy wysłać na adres: oipc@oipc.pl do 31 marca 2021 roku. Do pracy należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i udział w konkursie rodzica lub opiekuna prawnego 

W treści maila należy wpisać: imię i nazwisko autora pracy, szkołę, klasę oraz telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna prawnego. 

Szczegóły znajdują się u Nauczycieli-opiekunów klas biorących udział w projekcie oraz w Regulaminie 

Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego