FACEBOOK...
MENU...
O wolności i prawach człowieka

Ze wstępu:
Karta Edukacji dla Demokratycznego Obywatelstwa i Edukacji Praw Człowieka Rady Europy zachęca wszystkie państwa do uwzględnienia edukacji w zakresie praw człowieka i państwa demokratycznego w programach nauczania na każdym etapie nauki.
Niniejsza publikacja hasłowo a przystępnie wyjaśnia, czym jest wolność i czym są prawa człowieka. Wskazuje dokumenty będące filarami współczesnego rozumienia praw człowieka. Informacje, ilustracje, cytaty, komentarze mają być inspiracją do wielowymiarowego myślenia o prawach człowieka i dyskusji na ten temat. Tym bardziej, że proces kształtowania się i definiowania praw człowieka nie jest zamknięty i zakończony [...].
Książka akcentuje też niebagatelny wkład Polski i Polaków w budowę globalnego systemu praw człowieka. Jednocześnie opisuje intelektualny i ideowy dorobek polskiego prawodawstwa, czego najlepszym przykładem jest Konstytucja Trzeciego Maja – pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa zasadnicza regulująca prawa i obowiązki obywateli [...].

SPIS TREŚCI:
Alicja Bartuś: Wstęp
Andrzej Zoll: Uznanie wolności i praw człowieka jest fundamentem demokratycznego państwa prawa

WPROWADZENIE
Czym jest wolność?
Czym są prawa człowieka?
Generacje praw człowieka
Najważniejsze prawa i wolności człowieka

DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI STANÓW ZJEDNOCZONYCH
KONSTYTUCJA TRZECIEGO MAJA
KONSTYTUCJA FRANCUSKA
POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
DEKLARACJA PRAW KOBIETY I OBYWATELKI
KONWENCJA W SPRAWIE ZAPOBIEGANIA I KARANIA ZBRODNI LUDOBÓJSTWA
KONWENCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ
21 POSTULATÓW SOLIDARNOŚCI
KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MOJA WOLNOŚĆ
Alicja Sobecka / deportowana w czasie II wojny światowej w głąb ZSRR
Tadeusz Smreczyński / były więzień KL Auschwitz
Zbigniew Ferczyk / działacz „Solidarności” w Nowej Hucie

Autorka książki: dr Alicja Bartuś
Konsultacja merytoryczna: dr Wojciech Burek
Konsultacja dydaktyczna: Teresa Szakiel
Wydawca: Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu
Druk książki sfinansował: Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie

Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau