FACEBOOK...
MENU...

Zaproszenie na seminarium: Obozy koncentracyjne w systemach ludobójczych

plakat informujący o konferencji: Komparatystyka zbrodni
ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM
OIPC i Wydział Socjologii UW zapraszają naukowców, nauczycieli i edukatorów na seminarium, które poświęcone będzie obozom koncentracyjnym w systemach ludobójczych. 

Odbywające się od czterech lat seminarium „Komparatystyczne studia nad ludobójstwem” pozwala badaczom ludobójstw i innych form zbiorowej przemocy wymieniać się wiedzą na temat poszczególnych przypadków eksterminacji ludzi. Pierwsze seminarium (2018: „Krwawa grabież”) – poświęcone było ekonomicznemu wymiarowi ludobójstw, drugie (2019: „Ludobójcza mowa nienawiści”) – propagandzie jako instrumentowi inicjowania ludobójstw, trzecie (2020: „Kulturowe wymiary ludobójstwa”) – kulturowym wymiarze ludobójstwa. 

W tegorocznym seminarium zamierzamy się przyjrzeć systemom obozowym w szerszym ujęciu. Obozy koncentracyjne pojawiły się na hiszpańskiej Kubie jako element strategii walki z powstaniem. Później instytucja ta rozpowszechniła się w koloniach i podbijanych państwach, a obozy zakładali Amerykanie (Filipiny), Brytyjczycy (Transwal i Orania) oraz Niemcy (Afryka Południowo-Zachodnia).
Dla narodzin obozów duże znaczenie miała wojna secesyjna w Ameryce Północnej, a dla rozprzestrzenienia się idei i praktyk – pierwsza wojna światowa. Kluczowe znaczenie w społecznej świadomości, ale również dla badaczy ma jednak system obozów niemieckich z lat 1933-45. 

Uwagę autorów wystąpień pragniemy skierować m.in. na następujące zagadnienia:
- obozy koncentracyjne jako przestrzenie władzy i dominacji
- strażnicy obozowi jako kolektyw
- przesłanki udanych buntów w obozach koncentracyjnych
- obozy jako część większych projektów społecznych (ludobójstw, czystek etnicznych itd.)
- zasady odpowiedzialności zbiorowej więźniów i ich rodzin
- samobójstwa w obozach, w tym samobójstwa altruistyczne
- znaczenie eksperymentów medycznych w obozach dla rasistowskich systemów wiedzy.

Planujemy seminarium w formie stacjonarnej. Dlatego uczestniczyć w nim mogą wyłącznie osoby zaszczepione przeciw Covid19 lub posiadające wykonany nie później niż 2 dni przed seminarium test PCR z negatywnym wynikiem.
Zgłoszenie można przysyłać do 31 października 2021 r.  
Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu