FACEBOOK...
MENU...
Wśród postaci przywołanych przez uczestników III. ogólnopolskiej konferencji „O wolności i prawach człowieka” znalazły się postaci z czasów II wojny m.in. Ireny Sendlerowej, Janusza Korczaka, Piusa XI, Jerzego Bieleckiego, Chiune Sugihary, ale i całkiem współczesne: Jerzego Owsiaka czy Conchity Wurst. Młodzież, w nawiązaniu do słów Władysława Bartoszewskiego „Warto być przyzwoitym”, dyskutowała o sytuacji w Polsce i świecie.

Gościem specjalnym konferencji był ppor. Karol Cierpica, który przejmująco opowiadał o udziale w misjach wojskowych w Afganistanie i byłej Jugosławii, a także o sytuacji weteranów po powrocie do Polski.

Na zakończenie młodzież wybrała dwa najciekawsze referaty. Rywalizację wygrał tu Mateusz Czyż, licealista z Krakowa, który przybliżył historię Conchity Wurst. Drugie miejsce zdobyły: Zuzanna Bryniarska i Marcelina Zygmund z Nowym Targu za sposób ukazania historii Jerzego Bieleckiego.

Podczas konferencji podsumowano również projekt „Małopolska Pamięta”. Agata Suszczyńska, zastępca dyrektora Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM, zapewniła o woli kontynuowania projektu w roku przyszłym.

W konferencji wzięło udział 140 uczniów i 20 nauczycieli.
Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Rotary Klub Oswiecim