FACEBOOK...
MENU...
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau zostało założone w roku 1947 na terenach byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Muzeum jest placówką naukowo-badawczą i edukacyjną. Gromadzi, opracowuje, konserwuje i udostępnia dokumenty oraz przedmioty poobozowe. Miejsce Pamięci obejmuje obszar dwóch zachowanych części obozu Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau, jest dla świata symbolem wojny, terroru, ludobójstwa i Holokaustu. Dzień wyzwolenia obozu – 27 stycznia – uchwalony został przez ONZ Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

www.auschwitz.org
Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Stowarzyszenie Romów w Polsce