FACEBOOK...
MENU...
Kto jest odpowiedzialny za zbrodnię? Ten, który wydał polecenie lub niedwuznaczną sugestię jej dokonania, czy ten, kto pociąga za spust, umieszcza w komorze gazowej cyklon „B”, trzyma w ręce maczetę? A może ten, kto przyczynia się do powstania warunków politycznych i prawnych umożliwiających czynienie zła? Jak oceniać ludzi, którzy – by zwiększyć szansę swojego przetrwania – poświęcają życie innych? Na ten temat dyskutowaliśmy podczas IX Ogólnopolskiej konferencji: Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku. SPRAWCY, WYKONAWCY, POMOCNICY. JAK RODZI SIĘ ZŁO? Zostało wygłoszonych 53 referaty. Reprezentowanych było 19 uniwersytetów i uczelni wyższych. W trzydniowej konferencji wzięło udział ponad 120 uczestników.
Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Centrum Żydowskie w Oświęcimiu