FACEBOOK...
MENU...

Sprawiedliwi i kolaboranci. Publikacja pokonferencyjna

 

Ukazała się nowa książka wydana pod redakcją naukową Alicji Bartuś pt. „Co warto, co się opłaca: sprawiedliwi i kolaboranci”. Jest ona efektem XIII Ogólnopolskiej konferencji: Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku”, która odbyła się w połowie roku w MDSM.

Książka zawiera 18 tekstów odnoszących się z jednej strony do postaw bohaterskich, a z drugiej do kolaborantów i różnorodnych negatywnych zachowań świadków wydarzeń. Jak napisała prof. Anna Zapalec: „Nie jest to lektura emocjonalnie łatwa, ale poruszająca do głębi, przynosząca również wiele pytań o człowieka i jego człowieczeństwo”.

Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc w recenzji podkreślił, że „cenną wartością tekstów tworzących książkę jest obiektywne odniesienie się ich autorów do zróżnicowanych nieraz ocen kwalifikujących analizowane postawy i zachowania jako bohaterstwo zasługujące na uznanie, nieraz jako obojętność, nieraz jako naganną współpracę z wrogiem, jako kolaborację, względnie zdradę. Autorzy czynią to z uwzględnieniem różnych motywacji zdeterminowanych wieloma wewnętrznymi i zewnętrznymi okolicznościami, w jakich dokonywano wyboru określonych postaw i zachowań”.

 Książka dostępna jest również w wersji pdf. Link TUTAJ

Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Stowarzyszenie Romów w Polsce