FACEBOOK...
MENU...

Wydział Socjologii UW jest jednym z najważniejszych w Polsce ośrodków kształcenia i badań w zakresie socjologii. Pracownicy instytutu są autorami lub współautorami licznych publikacji z wielu dziedzin socjologii, w tym podstawowych podręczników z zakresu antropologii, metodologii i statystyki, historii myśli socjologicznej i współczesnych teorii socjologicznych czy socjologii systematycznej.

 https://www.is.uw.edu.pl/pl/ 

Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Instytut Historii i Archwiwistyki UP im. KEN w Krakowie