FACEBOOK...
MENU...

Zaproszenie do udziału w Letniej Akademii im. Samuela i Edith Fleischmanów

 

Zapraszamy do udziału w Letniej Akademii im. Samuela i Edith Fleischmanów: Edukacja o Holokauście i Zapobieganiu Zbrodniom Ludobójstwa.

Projekt został przygotowany przez Oświęcimski Instytut Praw Człowieka i Instytut Auschwitz na Rzecz Zapobiegania Zbrodniom Ludobójstwa i Masowym Aktom Okrucieństwa. Kierujemy go do edukatorów, nauczycieli i badaczy podejmujących tematykę Holokaustu i innych zbrodni ludobójstwa w XX i XXI wieku.

Podczas Letniej Akademii będziemy dyskutować m.in. o sensie komparatystycznego ujmowania Holokaustu i zbrodni ludobójstwa w edukacji i badaniach; definicjach i sporach wokół pojęć związanych z ludobójstwem, czystkami etnicznymi i masakrami; polityce historycznej w wybranych krajach; edukacji o Holokauście w żydowskich szkołach po II wojnie światowej; osądzaniu zbrodni ludobójstwa w XX i XXI wieku. Będzie też można poznać różne aspekty życia społeczności żydowskiej w Oświęcimiu przed i po Zagładzie.

Uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania krótkich referatów odnoszących się do Holokaustu i zbrodni ludobójstwa w XX i XXI wieku. Chodzi zarówno o badania naukowe, jak i zrealizowane w ostatnich dwóch latach programy dla młodzieży i dorosłych, wystawy czy wydane publikacje.

 

Udział w Akademii jest bezpłatny. Zapewniamy noclegi i wyżywienie.
Zgłoszenia można przysyłać do 15 maja.


Najnowsze w galerii...

 Maja Ostaszewska

Kategoria: POSTAĆ

Marzena Maj

Kategoria: INSPIRACJA 

Joanna Talewicz

NAGRODA SPECJALNA OIPC 

Partnerzy OIPC...
  • Otwarta Rzeczpospolita