FACEBOOK...
MENU...
Jarosław FLIS

Prawda jest potrzebna każdemu z nas przede wszystkim dla siebie. Najcięższą karą za kłamstwo jest to, że człowiek, nie może w nic sam uwierzyć. To zaś z reguły prowadzi do działań zgubnych dla samego siebie. Jeśli zatem kogoś nie pociąga prawda sam dla siebie może choć wziąć tu pod uwagę własny, długoterminowy interes.

Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Centrum Żydowskie w Oświęcimiu