FACEBOOK...
MENU...

Seminarium # pamięć odnajdywana

pamięć odnajdywana

 Podczas seminarium zaprezentowane zostały wyniki i wnioski z badań prowadzonych wśród uczniów, którzy brali udział w projekcie Małopolska Pamięta (w sumie 1199 osób). Dyskusja z udziałem m.in. partnerów projektu i nauczycieli, dotyczyła skutecznych metod dotarcia do młodzieży z jednej strony z wiedzą o Auschwitz, a z drugiej – co wydaje się kluczowe – z wiedzą o uniwersalnych mechanizmach prowadzących do zbrodni oraz uwrażliwieniu ludzi na to, aby nie byli obojętni wobec tego, co dziś dzieje się wokół. Duża część dyskusji dotyczyła właśnie relacji między wiedzą a emocjami.

Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu