FACEBOOK...
MENU...
mapa małopolska pamięta

W ciągu dwóch miesięcy, 400 uczniów z 15 małopolskich szkół, wzięło udział w seminariach, których hasło przewodnie nawiązywało do słów Josepha Conrada:

„Byli zdobywcami, do tego zaś potrzeba tylko bezmyślnej siły; i nie ma się czym szczycić, jeśli się ją posiada, ponieważ siła ta jest po prostu przypadkiem i wypływa ze słabości innych”.

Słowa te otworzyły pole do dyskusji nad tym, jaki chcemy budować świat: oparty na dominacji czyli triumfie bezmyślnej siły, czy na sile wiedzy argumentów wspólnych poglądów ucieranych w żarliwych, ale zawsze merytorycznych debatach, których celem jest wspólnota odpowiedzialności? Czy społeczeństwo ma być sumą egoizmów? Czy Europa ma być efektem zwycięstwa najsilniejszej z bezmyślnych sił nad innymi? Czy też wspólnotą, w której nie tyle korzyść własna, co ludzka godność i wypływające z niej prawa człowieka znajdują się na pierwszym miejscu? Czy po doświadczeniu „jądra ciemności – Auschwitz” dojrzeliśmy do tego, by zrozumieć, że próba sumowania egoizmów prowadzi jedynie do potęgowania różnic? Że prawdziwa wspólnota dająca wszystkim największą korzyść, rozwój i harmonijne życie wyrasta na bliskiej współpracy, przyjaźni i poznawaniu siebie. Taka wspólnota pozostaje zawsze otwarta na drugiego człowieka niezależnie od jego rasy, kultury, religii czy orientacji. Taka wspólnota przyjmuje, a nie wyklucza. Ocenia, ale jeszcze bardziej kocha. Opiera się na silnych wspólnych wartościach, ale stara się do nich przekonywać, nie zmuszać. Prawdziwą miara naszego człowieczeństwa jest bowiem nie to, jak bardzo potrafimy wykluczać kogoś ze swej wspólnoty, ale to, jak bardzo umiemy innych do niej włączać. Czyż nie na tym zostało ufundowane całe chrześcijaństwo, szerzej – fundament Europy?

Podczas pobytu w Oświęcimiu uczniowie z małopolskich szkół odwiedzili Muzeum Auschwitz oraz wzięli udział w cyklu warsztatów i wykładów. Dotyczyły one następujących kwestii:
„Życie Żydów w przedwojennym Oświęcimiu”
„Wykorzystanie propagandy w czasach Trzeciej Rzeszy”
„Polacy jako uchodźcy w czasie II wojny i po jej zakończeniu”
„Słowa ostre jak maczety - rola propagandy w czasie ludobójstwa w Rwandzie”
Zajęcia prowadziły: Joanna Bieszczad, Joanna Chrząszcz-Wronka, Maciej Zabierowski i Alicja Bartuś.

Projekt miał na celu wypracowanie modelu podróży studyjnej, która nie ograniczy się tylko do wizyty w Muzeum Auschwitz, ale wzbudzi refleksję nad obecną sytuacją w świecie oraz uwrażliwi uczniów na przejawy nietolerancji, antysemityzmu, rasizmu czy ksenofobii. 

Program został zrealizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego we współpracy z Oświęcimskim Forum Praw Człowieka, Biblioteką Galeria Książki, Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Fundacją na rzecz MDSM. 

Zobacz galerię...


LO nr 1 Sucha Beskidzka
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu