FACEBOOK...
MENU...

Oświęcim na konferencji pokojowej we Florencji

widok na sale plenarną

W dniach 5-8 listopada 2015 we Florencji (Włochy) odbyła się międzynarodowa konferencja pokojowa przedstawicieli miast z całego świata pt. UNITY in DIVERSITY (tłum. Zjednoczeni w różnorodności), organizowana przez burmistrza Florencji Dario Nardellę. W konferencji uczestniczył również Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.

Celem konferencji była refleksja nad priorytetami i najbardziej skuteczną polityką promocji pokoju i praw człowieka. W opinii organizatorów prawdziwy dialog może wypływać z rzeczywistości miasta, żywej substancji, zdolnej do odnowienia człowieczeństwa zniszczonego przez współczesne kryzysy. Wydarzenie poświęcone było  w szczególności zagadnieniom:  budowania demokracji przez dziedzictwo kulturowe, polityki kulturalnej i edukacji dla zwiększenia świadomości i zrozumieniu odmienności, roli mediów w budowaniu demokracji, migracjom, roli badań naukowych oraz technologii w budowaniu strategii pokojowych, dialogu międzykulturowego. Konferencji towarzyszyły liczne wydarzenia kulturalne.

W konferencji wzięło udział ponad 70 delegacji z całego świata oraz znane postaci w dziedzinie polityki i obszaru działań społecznych i demokratycznych, m. in.: księżniczka Haya Bint Asl Hussein z Jordanii (Orędownik Pokoju), Laureaci Nagrody Nobla: Tawakkol Karman, Shirin Ebadi, Wole Soyinka, przedstawiciele UNESCO oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Burmistrzowie dla Pokoju.

Podczas konferencji, w sesji zatytułowanej: „Kulturalne Dziedzictwo i Demokracja: Czy miasta są gotowe zbudować inny świat?” został zaprezentowany projekt kładki dla pieszych na rzece Sole w Oświęcimiu, w sąsiedztwie Miejsca Pamięci Kl Auschwitz-Birkenau,  wg. koncepcji Jarosława Kozakiewicza.  Kładka przygotowywana jest przez Miasto Oświęcim w ramach wieloelementowego projektu  pn. "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań".  
Głos w otwartej dyskusji zabrał również Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut, podkreślając rolę pamięci i edukacji w budowaniu pokoju na świecie i prezentując działania Miasta Oświęcim w tym zakresie.Wystąpienie Prezydenta Miasta Oświęcimia Janusza Chwieruta


Gdy mówimy o pokoju to musimy pamiętać do czego prowadzi obojętność, bierność wobec zła, brak tolerancji, rasizm, ksenofobia a ostatecznie nienawiść. Auschwitz, gdzie nazistowskie Niemcy utworzyły obóz zagłady dla przeszło miliona niewinnych istnień ludzkich, stał się symbolem Holokaustu , a także miejscem największej tragedii XX wieku. Auschwitz powinien być przestrogą dla nas wszystkich. Musimy wszyscy odrobić „lekcję Auschwitz”. Jednym z ważnych elementów troski o pokój jest „Pamięć”. Aby budować lepszy świat musimy pamiętać.

Moje Miasto Oświęcim stało się swoistym powiernikiem tej tragicznej historii. Tworzymy tu pomosty pomiędzy tragiczną przeszłością a pełną nadziei przyszłością. Miasto Oświęcim, które jest zamieszkiwane przez 40 tysięcy osób, nosi tytuł Orędownika Pokoju. W naszym mieście realizowanych jest wiele inicjatyw pokojowych, wśród których można wymienić:

  • Oświęcimskie Forum Praw Człowieka – jako miejsce debaty o problemach współczesnego świata,
  • Life Festival Oświęcim- organizowany wspólnie z fundacją Peace Festival, gdzie występują takie gwiazdy jak Sting, Peter Gabriel, Eric Clapton oraz mają miejsce inne ważne wydarzenia kulturalne, warsztaty i seminaria

Najważniejszym jednak elementem naszych działań jest edukacja, szczególnie edukacja młodych ludzi, którą realizują w mieście Oświęcim:

  • Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau, które odwiedza rocznie ponad 1,5 mln osób oraz działające w ramach Muzeum Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
  • Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, gdzie co roku 6 tys. młodych Niemców realizuje programy edukacyjne
  • Edukacyjne Centrum Żydowskie
  • Centrum Romskie oraz Centrum Dialogu i Modlitwy


Pamięć i edukacją są nadzieją dla nas wszystkich. Są nadzieją dla pokoju i lepszego świata.

opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau