FACEBOOK...
MENU...
Becker

Prawda ma wielkie znaczenie. Ważnym jest jaki sens przydajemy temu pojęciu. Ja rozumiem go w zgodności między ludzkim wyobrażeniem a obiektywną rzeczywistością, a w historii jako jej snucie przede wszystkim w oparciu o fakty historyczne - empirycznie zbadane, na podstawie dokumentów i innych źródeł naukowych, archeologicznych, antropologicznych. 
Taka prawda ma dla mnie dominujące znaczenie w formułowaniu światopoglądu i tożsamości społecznej, narodowej i intelektualnej.

Najnowsze w galerii...

 Maja Ostaszewska

Kategoria: POSTAĆ

Marzena Maj

Kategoria: INSPIRACJA 

Joanna Talewicz

NAGRODA SPECJALNA OIPC 

Partnerzy OIPC...
  • Instytut Naukowy Bezpieczeństwa WSB w Chorzowie