FACEBOOK...
MENU...
Atlantyda

Atlantyda

Projekt Mileny Pikul jest animowaną interpretację wiersza „Atlantyda” Wisławy Szymborskiej, gdzie poetka porusza temat upadku owianej legendami mitycznej cywilizacji i zastanowi się czy można funkcjonować bez tradycji, bez bagażu historii.
Milena Pikul w swojej interpretacji wiersza posługuje się ilustrowanym stylem narracji, wprowadza w stan smutku i tęsknoty za czymś co nieuniknione.

Milena Pikul jest absolwentką Wydziału Grafiki ASP w Warszawie i artystką wizualną rozwijającą swoją praktykę w obszarze ilustracji i szeroko pojętej grafiki multimedialnej. W swojej twórczości porusza tematykę baśni i marzeń sennych. 

Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu