FACEBOOK...
MENU...
Instytut Historii UP im. KEN w Krakowie
Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie kształci studentów na kilku kierunkach w ramach studiów stacjonarnych I stopnia licencjackich (Historia ze specjalnością nauczycielską i antropologia historyczna; Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka; Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe) i studiach II stopnia magisterskich (Historia ze specjalnością nauczycielską, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją oraz antropologia historyczna i dziedzictwo kulturowe; Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie) oraz studiach niestacjonarnych prowadzonych w trybie zdalnym @t-home. W Instytucie prowadzone są od wielu lat stacjonarne studia doktoranckie na kierunku Historia. Instytut daje również możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach studiów podyplomowych, wśród których ważne miejsce zajmuje kierunek prowadzony wspólnie z Muzeum Auschwitz-Birkenau Totalitaryzm, Nazizm, Holokaust.

www.historia.up.krakow.pl
Najnowsze w galerii...

 Maja Ostaszewska

Kategoria: POSTAĆ

Marzena Maj

Kategoria: INSPIRACJA 

Joanna Talewicz

NAGRODA SPECJALNA OIPC 

Partnerzy OIPC...
  • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau