FACEBOOK...
MENU...
Nagroda dla Beaty Machul-Telus za „działania na rzecz ochrony praw człowieka i obywatela, krzewienie idei wielokulturowości oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, a także za aktywne i przynoszące konkretne efekty wspieranie edukacji dzieci najbiedniejszych krajów Afryki Subsaharyjskiej: Beninu i Togo”.

 

Beata Machul-Telus: „OIPC to miejsce szczególne. Promowane przez niego wartości są uniwersalne i aktualne w każdej rzeczywistości. Przyznane mi wyróżnienie za NIEOBOJĘTNOŚĆ, to piękne podsumowanie prowadzonych przeze mnie od lat działań edukacyjnych. 

Pierwszą osobą, którą uhonorowano tą niezwykłą nagrodą jest wspaniały i niezwykły człowiek - Marian Turski. Wyróżnienie w towarzystwie Pana Turskiego, to dla mnie ogromny zaszczyt.
Edukacja antydyskryminacyjna i wielokulturowa, którą się zajmuję to przestrzeń wielowymiarowa. To otwieranie drzwi do innych światów, pokazywanie piękna różnorodności, ale też uświadamianie konieczności zwalczania własnych demonów. Demonów stereotypów. Demonów uprzedzeń. Demonów nienawiści wobec inności. Kiedy wraz z edukacją zmieniamy nasze postawy, zaczynamy dostrzegać więcej. Dostrzegamy więcej problemów, ale też więcej możliwości ich rozwiązywania. Stajemy się mniej OBOJĘTNI. To ważne abyśmy mieli oczy i umysły szeroko otwarte. To właśnie ciekawość świata, dostrzeganie zarówno jego piękna, jak i potworności, angażowanie się w zmiany uwierających nas stanów rzeczy,  czyni nas lepszymi ludźmi. Lepszymi we wszystkich wymiarach”.

Najnowsze w galerii...

 Maja Ostaszewska

Kategoria: POSTAĆ

Marzena Maj

Kategoria: INSPIRACJA 

Joanna Talewicz

NAGRODA SPECJALNA OIPC 

Partnerzy OIPC...
  • Centrum Żydowskie w Oświęcimiu