FACEBOOK...
MENU...
Ludobójcza mowa nienawiści

Prawie 80 osób wzięło udział w dwudniowym II Ogólnopolskim seminarium: Komparatystyczne studia nad ludobójstwem. Ludobójcza mowa nienawiści przygotowanym przez Oświęcimski Instytut Praw Człowieka oraz Zakład Socjologii Ogólnej Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Biblioteką Galeria Książki w Oświęcimiu, Instytutem Historii i Archiwistyki UP w Krakowie oraz Fundacją na rzecz MDSM w Oświęcimiu.

Dyskusja podczas seminarium kierowana była na mowę nienawiści, która poprzedza akty ludobójstwa i inne zbrodnie związane z systemami totalitarnymi. Seminarium otworzył  prof. Lech M. Nijakowski z Instytutu Socjologii, który przeanalizował i porównał marsze śmierci w Imperium Osmańskim w czasie ludobójstwa Ormian, w III Rzeszy oraz w dalekiej Azji okresie II wojny chińsko-japońskiej. Następnie, Łukasz Migniewicz, doktorant na Uniwersytecie Wrocławskim przedstawił historię antysemickich medali medaliera Chritiana Wermutha, jako przekład numizmatów, które były niemym świadectwem narastającej fali przemocy wobec Żydów. Podczas III sesji swój wykład zaprezentowała Hanka Grupińska, w trakcie którego podzieliła się swoimi doświadczeniami i refleksjami z jej spotkań z Tybetańczykami żyjącymi na wygnaniu. Prof. Grzegorz Motyka, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN, wyjaśnił koncepcję „walki z kułakiem” jako uzasadnienie represji na tle narodowościowym w czasie deportacji 1947-1949 w ZSRS. Sesja IV poświęcona została tematyce azjatyckiej. Katarzyna Głąb, która prowadzi badania nad pamięcią kulturową w kontekście zbrodni przeciwko ludzkości reżimu Suharto opowiedziała o antykomunistycznej propagandzie w Indonezji, a dr Katarzyna Starecka z Katedry Japonistyki UW, omówiła propagandowe wykorzystanie wydarzenie w Tongzhou oraz w Nankinie w okresie wojny japońsko-chińskiej, a także współcześnie.

Drugi dzień seminarium rozpoczął się od wykładu kierowniczki OIPC, dr Alicji Bartuś, która spojrzała przekrojowo na media w Rwandzie w okresie 1957 – 1994 i przeanalizowała kreowany przez nie obraz wroga w kontekście ludobójstwa w 1994 r. Afrykanista, dr Błażej Popławski, pokazał jak postkolonialne elity polityczne odnoszą się do ludobójstw dokonywanych zarówno przez Europejczyków, jak i przez i Afrykanów w Afryce, wysuwając przy tym rozmaite roszczenia polityczno-ekonomiczne. Następnie dr Nicolas Levi, z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, przedstawił przykłady mowy nienawiści w Korei Północnej. W ostatniej sesji referaty przedstawili: Konrad Kuźma oraz Piotr Łubiński. Konrad Kuźma, doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii APS im. Marii Grzegorzewskiej, wskazał na przejawy mowy nienawiści na różnych etapach ludobójstwa Herero i Nama w Niemieckiej Afryce Południowo-Zachodniej. Dr Piotr Łubiński, z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie UP w Krakowie, odniósł się z perspektywy prawa europejskiego do podżegania do ludobójstwa w mediach społecznościowych.


Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Rotary Klub Oswiecim