FACEBOOK...
MENU...
Ludobójcza mowa nienawiści

 

ZAPRASZAMY na seminarium


Oświęcimski Instytut Praw Człowieka i Zakład Socjologii Ogólnej Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają naukowców, nauczycieli i edukatorów na dwudniowe seminarium z cyklu „Komparatystyczne studia nad ludobójstwem”. Tym razem seminarium chcemy poświęcić mowie nienawiści, która poprzedzała akty ludobójstwa.

 

Mówiąc o mowie nienawiści mamy na myśli nienawistne treści w ramach propagandy państwowej, przekazów medialnych, podręczników szkolnych, kultury popularnej, dyskursów naukowych czy folkloru. Chodzi zarówno o systematyczne kampanie nienawiści, które miały przygotować obywateli do masowego mordu, jak i rozpowszechnione poglądy, uznawane za oczywisty ogląd świata czy naukową jego wykładnię (jak w przypadku „teorii eugenicznych”).

 

Chcemy dyskutować o tym, jak nienawistne słowa przyczyniały się do mobilizacji ludobójczej, jak zmieniały habitusy, schematy poznawcze i wyłączały ofiary z uniwersum moralnych zobowiązań.

Spośród wielu pytań, interesują nas m.in. następujące:

·         Czy mowa nienawiści jest koniecznym warunkiem mobilizacji ludobójczej?

·        Czy miała ona podobne strukturalne cechy we wszystkich przypadkach ludobójstw?

·         Czy pełni podobną rolę we współczesnym świecie, mobilizując ludzi do zbiorowej przemocy?

·         Jakie są główne toposy i strategie dyskursywne mowy nienawiści?

·         Jakie są sposoby szerzenia mowy nienawiści? Jakie typy aktorów można w tym procesie wyróżnić?

 

Referaty mogą być zarówno komparatystyką poszczególnych masowych zbrodni, jak i pogłębionymi studiami przypadków. TEMATY REFERATÓW MOŻNA ZGŁASZAĆ do 15 października. Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej.

 

Partnerami konferencji są: Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu, Instytut Historii i Archiwistyki UP w Krakowie oraz Fundacja na rzecz MDSM w Oświęcimiu. 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Dla prelegentów zapewniamy miejsca noclegowe, a dla uczestników biernych zniżki (nocleg ze śniadaniem - 50 zł).

 

 

 

 

Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Dom Spotkań z Historią w Warszawie