FACEBOOK...
MENU...

Seminarium dla studentów i młodzieży pt. "Jak być prawdziwie odważnym patriotą" poprzedziło VI Oświęcimskie Forum. Wzięli w nim udział młodzi ludzie z całej Polski. 
Dyskusję na temat granicy między nacjonalizmem a patriotyzmem poprowadziła dr Agnieszka Chłosta-Sikorska z UP im. KEN w Krakowie. Prelegentami byli studenci z czterech uczelni wyższych. 


Magdalena Klitkowska (PWSZ we Włocławku) podzieliła się swoimi przemyśleniami nad formami okazywania patriotyzmu we współczesnej Polsce.
Mikołaj Chojnowski (UJ) odniósł się do polskiego „patriotyzmu politycznego”. 
Jakub Stolarczyk (UŚ) nakreślił nowe spojrzenie na członkostwo w UE w polskiej polityce zagranicznej. 
Alicja Miłowska (UP im. KEN) odniesie edukację w szkole do patriotyzmu lokalnego na przykładzie Podhala.

Gościem specjalnym seminarium była Bożena Szubińska, komandor w stanie spoczynku, była przewodnicząca Rady ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych RP i delegatka do Komitetu NATO ds. Równości Płci. Rozmowę z nią moderowali: Sara Faściszewska (UJ) i Norbert Płonka (Powiatowy Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu).

Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Dom Spotkań z Historią w Warszawie