FACEBOOK...
MENU...

Małgorzata Chmielewska i Lucyna Marciniak z Nagrodą Nieobojętności OIPC

Nagroda Nieobojętności 2022

 

Pomagająca od lat potrzebującym siostra Małgorzata Chmielewska, prezeska Fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia” i Lucyna Marciniak, kierowniczka Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białowieży, zaangażowana w niesienie pomocy uchodźcom i imigrantom na granicy, zostały tegorocznymi laureatkami Nagrody Nieobojętności przyznawanej przez Oświęcimski Instytut Praw Człowieka. Nazwa nagrody nawiązuje do słynnych słów Mariana Turskiego, byłego więźnia Auschwitz: „Nie bądź obojętny”, wypowiedzianych dwa lata temu nieopodal ruin krematorium podczas rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady.

Nagroda Nieobojętności OIPC przyznawana jest osobom, które w sposób szczególny przyczyniają się do upowszechniania idei praw człowieka i wartości humanizmu, inspirują innych do działań na tym polu, pobudzają ludzką aktywność w celu tworzenia i ustawicznego umacniania społeczeństwa obywatelskiego, edukują dzieci, młodzież i dorosłych pod kątem praktycznego stosowania i popularyzowania praw człowieka.
Małgorzata Chmielewska została nagrodzona w kategorii „Postać”. Prezeska Fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia” od wielu lat pomaga ludziom wykluczonym w powrocie do społeczności, m.in. poprzez tworzenie miejsc pracy i wspieranie w rozwiązywaniu życiowych problemów oraz nawiązywaniu normalnych międzyludzkich relacji. Stworzyła i prowadzi domy dla bezdomnych, dla chorych, dla samotnych matek oraz noclegownie dla kobiet i mężczyzn. W swoich działaniach i artykułach podkreśla znaczenie ekonomii społecznej. Z troską wyraża się o osobach wykluczanych i marginalizowanych. Powołała specjalne manufaktury, w których pracują osoby bezdomne i chore. Odważnym czynem i słowem staje zawsze po stronie słabszych, krzywdzonych, potrzebujących. Nie zawahała się tego zrobić także podczas ostatniego kryzysu uchodźczego na granicy Polski (Unii Europejskiej) z Białorusią.
Lucyna Marciniak otrzymała wyróżnienie w kategorii „Inspiracja”. Kierowniczka Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białowieży po ogłoszeniu stanu wyjątkowego na obszarze przygranicznym z Białorusią była tam jedynym lekarzem. Przy wsparciu nieobojętnych mieszkańców starała się wypełnić przymusową pustkę humanitarną powstałą w związku z niedopuszczeniem do specstrefy działaczy organizacji pomocowych; umacniała tzw. nawróconych mieszkańców, czyli tych, którzy wcześniej – pod wpływem propagandy i z innych powodów - bali się uchodźców i byli przeciwni „napływowi obcych”, a gdy stanęli oko w oko z tragedią zaszczutych rodzin z dziećmi, zmienili zdanie i aktywnie wyrażali ludzką solidarność z potrzebującymi. Lekarka wielokrotnie podkreślała, że „pomaga człowiekowi w potrzebie bez względu na to, kim jest" i jednoznacznie zachęcała do tego wszystkich rodaków.
– Wezwanie Mariana Turskiego wypowiedziane w Muzeum Auschwitz – „Nie bądź obojętny” – poruszyło wielu ludzi w Polsce, Europie i na całym świecie. Uświadomili oni sobie, że z gruntu intymna przypowieść ofiary o najmroczniejszym okresie XX wieku odnosi się tak naprawdę do teraźniejszości i przyszłości. Ma przy tym wydźwięk ponadnarodowy, ponadkulturowy, uniwersalny. Wynika z troski o dobro wspólne, o los kolejnych pokoleń, a przede wszystkim o to, by prawa człowieka nie były już nigdy deptane. Laureatów nagrody wyłaniamy symbolicznie w rocznicę oswobodzenia Auschwitz, przypadającą 27 stycznia – wyjaśnia dr Alicja Bartuś, szefowa OIPC.
Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Biblioteka  GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu