FACEBOOK...
MENU...
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu powstała w 1994 r. Jej fundatorami są: Akcja Znaków Pokuty Służba dla Pokoju z siedzibą w Berlinie i Miasto Oświęcim. MDSM jest miejscem spotkań ludzi młodych, wymiany myśli, dialogu ponad granicami kulturowymi i społecznymi oraz porozumienia między narodami. Punktem wyjścia do prowadzonych tu dyskusji jest historia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

www.mdsm.pl
Najnowsze w galerii...

 Maja Ostaszewska

Kategoria: POSTAĆ

Marzena Maj

Kategoria: INSPIRACJA 

Joanna Talewicz

NAGRODA SPECJALNA OIPC 

Partnerzy OIPC...