FACEBOOK...
MENU...

Tematem kolejnej konferencji (29-31 maja 2020 r.) jest wolność w czasach zniewolenia. Pochylimy się wspólnie nad obszarem rozpostartym między ludzką wolą i aktywnością a biernością i obojętnością: jak duże pole może zając wolne myślenie, formułowanie i wrażanie myśli oraz działanie w warunkach wojny i zniewolenia. Na ile umiejętne korzystanie przez ludzi z ich wolności na różnych etapach zniewolenia może zatrzymać proces odzierania z godności. Dyskutować będziemy nie tylko o wolności ofiar ale i wolności sprawców dekonstruując ich najczęstsze wyjaśnienie: MUSIAŁEM/MUSIAŁAM.

Obszary tematyczne:

- wolność a obojętność/konformizm
- poszukiwania obszarów wolności w czasie wojny
- przestrzeń wolności w warunkach obozu koncentracyjnego
- gdzie kończy się wolność, a zaczyna zniewolenie
- pola wolności obiektywne i subiektywne
- cena wolności
- wolność sprawców
- wolność po ludobójstwach
- granice wolności różnych grup społecznych i narodowych w czasie wojny
- możliwość dokonywania wyborów przez sprawców oraz przez ofiary w warunkach wojny
- psychologiczne aspekty wolności
- wolności twórcza i jej granice
Inne obszary badawcze związane z wolnością podczas wojny i w czasach zniewolenia też są mile widziane

Konferencja skierowana jest do badaczy, nauczycieli i edukatorów pracujących w obszarze historii. Ze względu na duże zainteresowanie konferencją i ograniczone możliwości organizacyjne nie wszystkie zgłoszenia zostaną przyjęte.

 

Organizatorzy i partnerzy:

Fundacja na rzecz MDSM, Oświęcimski Instytut Praw Człowieka, Państwowe Muzeum Auschwitz- Birkenau, Fundacja Ofiar Auschwitz-Birkenau, Instytut Historii i Archiwistyki UP, Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście UJ, Biblioteka Galeria Książki, Fundacja Róży Luksemburg. 

Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Centrum Żydowskie w Oświęcimiu