FACEBOOK...
MENU...
Stypendyści 17. edycji Programu im. Lane’a Kirklanda spotkali się w Oświęcimiu z Alicją Bartuś, która opowiedziała im o oświęcimskich projektach edukacyjnych związanych z prawami człowieka oraz działania OFPC. Wśród stypendystów są młodzi ekonomiści, specjaliści od zarządzania, prawnicy, przedstawiciele administracji publicznej i działacze NGO. Pochodzą oni z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdowy, Armenii. Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu. Celem programu Kirklanda jest m.in. wspieranie demokratycznych i wolnorynkowych przemian zachodzących w tych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jest on finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Stowarzyszenie Romów w Polsce