FACEBOOK...
MENU...
ZAPRASZAMY na warsztaty uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów wszystkich klas szkół średnich. Warsztaty towarzyszą niezwykłej wystawie przygotowanej przez Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie,  pt. „BYLI SĄSIADAMI…”. Podczas zajęć będziemy dyskutować o różnych postawach, zachowaniach i wyborach ludzi w czasach wojen i konfliktów zbrojnych. Punktem odniesienia będzie Zagłada Żydów. 
Porozmawiamy o:
- wykluczaniu ze wspólnoty 
- zgodzie na prześladowanie innych ludzi oraz przy tej okazji czerpaniu korzyści materialnych przez różne grupy
- pomaganiu innych w obliczu wojen,
- bierności wobec zła.

Czas trwania warsztatu: 75 minut

Warsztaty towarzyszące wystawie realizowane będą przez cały wrzesień.

Zapisy:
- telefonicznie: (033) 847-98-04
- e-mail: oipc@oipc.pl
Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Dom Spotkań z Historią w Warszawie