FACEBOOK...
MENU...

Zaproszenie do udziału w VII Ogólnopolskiej konferencji: Komparatystyczne studia nad ludobójstwem

 

PRZEBACZENIE I POJEDNANIE

Wspólnie z Wydziałem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszamy na VII konferencję z cyklu „Komparatystyczne studia nad ludobójstwem”. Tematem przewodnim konferencji uczyniliśmy przebaczenie i pojednanie jako jedne z kluczowych wyzwań, przed którymi stoi coraz częściej Europa i świat. Za tymi dwoma pojęciami kryją się miliony ofiar ludobójstw, wojen, konfliktów zbrojnych i czystek etnicznych. Ofiar, które zginęły, zostały uwięzione w obozach koncentracyjnych, okaleczone, osierocone, ograbione, wygnane z domów i zmuszone do tułaczki.

Nie ma jednego uniwersalnego wzorca przebaczania i pojednania. Jednak pierwszym krokiem wydaje się tu przywrócenie pełnej pamięci o tych tym, co się działo oraz jasne określenie kim byli sprawcy i ich pomocnicy, a kim ofiary.

Kiedy mamy świadomość skali zbrodni i okrucieństwa często przebaczenie i pojednanie w pierwszym odruchu wydają się nam trudne albo wręcz niemożliwe. Jednak są one konieczne, aby budować przyszłość. Nie oznaczają jednak zapominania.

Wierzymy, że temat konferencji zainteresuje nauczycieli, edukatorów oraz badaczy i specjalistów z wielu dyscyplin i skłoni do zawsze twórczej komparatystyki wydobywającej z faktów i opinii nowe wartościowe treści.

Tematy referatów, powinny odnosić się do historii XX i XXI wieku.

Proponowane obszary tematyczne:

- znaczenie przebaczenia i pojednania dla ofiar i sprawców

- formy pamięci, które czynią przebaczenie i pojednanie możliwym

- przebaczenie jako lekarstwo na poczucie krzywdy i niesprawiedliwości

- przebaczenie i pojednanie w tekstach kultury

- konsekwencje przebaczenia bez pojednania

- gesty i rytuały przebaczenia jako uzupełnienie sprawiedliwości

- bariery na drodze do przebaczenia i pojednania

- przebaczenie i pojednanie jako elementy otwierające dalszą pracę nad pamięcią zbiorową

- przebaczenie jako proces przywrócenia godności zarówno ofiarom, jak i sprawcom

- przebaczenie i pojednanie jako strategia realizacji interesu politycznego

Udział w konferencji jest bezpłatny. Termin zgłoszeń do udziału w konferencji upływa 22 września 2024 r. 

Organizatorzy zapewniają dla prelegentów noclegi i posiłki.

Dla uczestników biernych posiłki oraz noclegi (w miarę wolnych miejsc).

 

Partnerzy projektu: Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu, Instytut Prawa i Administracji Uniwersytetu WSB Merito w Chorzowie oraz Instytut Auschwitz na Rzecz Zapobiegania Zbrodniom Ludobójstwa i Masowym Aktom Okrucieństwa.

Wydział Socjologii Uniwersytet Warszawski

Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu Galeria Książki

Auschwitz Institute for the Prevention of Genocide and Mass Atrocities

Uniwersytet WSB Merito Chorzów - wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa

 

Najnowsze w galerii...

 Maja Ostaszewska

Kategoria: POSTAĆ

Marzena Maj

Kategoria: INSPIRACJA 

Joanna Talewicz

NAGRODA SPECJALNA OIPC 

Partnerzy OIPC...
  • Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu