FACEBOOK...
MENU...

Prawda historyczna jest dla mnie celem, do którego zmierzam całe zawodowe życie. Jeżeli nasza zbiorową tożsamość będziemy budować na kłamstwie, stworzymy fałszywą wspólnotę, która nie stawi czoła wyzwaniom świat, Kiedy kłamstwo staje się nieodłącznym rewersem narracji historycznej, to prawda polityczna odsuwa na dalszy plan prawdę historyczną. Fałszywa diagnoza rzeczywistości prowadzi do fałszywej terapii. Dlatego jeśli nawet nie znajdziemy prawdy, bądźmy chociaż uczciwi. Życie w prawdzie służy dialogowi, ten zaś jest warunkiem obywatelskiego zaangażowania w utrzymanie demokracji.

Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Otwarta Rzeczpospolita