FACEBOOK...
MENU...

„Musimy pamiętać i dbać o tych, którzy mieli odwagę stanąć w obronie swojej wolności, ale i wolności wszystkich pozostałych mieszkańców, zwłaszcza w społecznościach lokalnych. Odwaga zupełnie inaczej wygląda we Wrocławiu, a zupełnie inaczej w takich małych miastach jak chociażby Oświęcim” – mówił Władysław Frasyniuk podczas spotkania z uczestnikami seminarium dla prawników pt. „Historia zobowiązuje – w obronie prawa i godności” zorganizowanego przez OIPC i Radę Adwokacką w Bielsku-Białej. Podkreślał on jednocześnie konieczność odbudowy społeczeństwa obywatelskiego w dzisiejszej Polsce.

Podczas seminarium rozmawialiśmy również o znaczeniu pamięci zbiorowej jako „formie rozmowy z przeszłością, którą każda zbiorowość musi prowadzić, aby trwać”. W wykładzie otwierającym seminarium dr Alicji Bartuś w nawiązaniu do symboliki Auschwitz pokazała jak zmienia się nasze spojrzenie na przeszłość w zależności od zdobywanej wiedzy, osobistych doświadczeń, kontaktów z innymi, a także potrzeb np. politycznych.

Na zakończenie uczestnicy odwiedzili wystawę Mariana Kołodzieja, więźnia pierwszego transportu do KL Auschwitz, aby poprzez jego „słowa-obrazy, tworzące klisze pamięci, wejść w labirynty wspomnień o tym, co przeżył i czego doświadczał on w piekle Auschwitz”.

Fot. Małgorzata Latawiec

Najnowsze w galerii...

 Maja Ostaszewska

Kategoria: POSTAĆ

Marzena Maj

Kategoria: INSPIRACJA 

Joanna Talewicz

NAGRODA SPECJALNA OIPC 

Partnerzy OIPC...
  • Otwarta Rzeczpospolita