FACEBOOK...
MENU...
Redakcja naukowa: dr Alicja Bartuś
Recenzent: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Krysieniel

Projekt okładki: Ewa Natkaniec
Korekta: Kamila Drabek
Skład: Tadeusz Kuś
Wydawca: Urząd Miasta Oświęcim
Oświęcim 2016
ISBN: 978-83-940335-8-3


Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego