FACEBOOK...
MENU...
Granice wolności

Redakcja naukowa: dr Alicja Bartuś
Recenzent: prof. dr hab. Tomasz Falęcki

Projekt okładki: Ewa Natkaniec
Korekta: Kamila Drabek
Skład: Tadeusz Kuś

Wydawca: Miasto Oświęcim
Oświęcim 2015
ISBN: 978-83-940335-7-6


 

 

SPIS TREŚCI
Alicja Bartuś: Od redakcji: wolność jest w nas i przeciw nam
I. MIĘDZY SEPARATYZMEM A SUWERENNOŚCIĄ
Andrzej Zoll: Pojęcie wolności
Mariusz Wołos: Esej obserwatora stronniczego o swobodzie, czyli wolności według Rosjan
Rafał Łętocha: Tendencje separatystyczne w Europie Zachodniej
Beata Machul-Telus: Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Paula Sawicka: Czy nacjonalizm to patriotyzm? Krótka refleksja

II. SZTUKA WOLNOŚCI
Krzysztof Zajas: Wolność w literaturze
Zofia Gołubiew: Granice wolności w sztuce
Monika Płatek: Sztuka ukarana
Zbigniew Bartuś: Media w Polsce: zagrożona wolność
Paul Gradvohl: Czy we Francji można kpić ze wszystkiego?
Konstanty Gebert: Już wolę, żeby mnie obrażano
Jędrzej Niklas: Wolność, tolerancja i dyskryminacja w społeczeństwie nadzorowanym

III. BÓG WOLNOŚCI, BÓG ZNIEWOLENIA
Wacław Oszajca SJ: Jestem czy nie jestem Charlie Hebdo?
Jan Woleński: Hulaj dusza, piekła nie ma

ANEKS

NOTY

Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego