FACEBOOK...
MENU...

Cena odwagi: między ocaleniem życia a ocaleniem człowieczeństwa

Cena odwagi

 

Redakcja naukowa: Alicja Bartuś, Piotr Trojański

Recenzentki: prof. dr Joanna B. Michlic, dr hab. Dorota Sula

Wydawcy

Fundacja na Rzecz MDSM                                                ISBN 978-83-64554-09-4 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie                 ISBN 978-83-8084-425-4

Oświęcim 2019 

 

SPIS TREŚCI

Alicja BARTUŚ, Piotr TROJAŃSKI: Od redakcji  

Henryk GRYNBERG: Odwaga – jej cena i nagroda

I. MOTYWY ODWAGI

Piotr MADAJCZYK: Rafał Lemkin – źródła determinacji w walce o zapobieganie zbrodni ludobójstwa

Lech M. NIJAKOWSKI: Kręgi obcości. O sprzecznych działaniach w czasie ludobójstwa

Jacek CHROBACZYŃSKI: Cena odwagi. Pomiędzy czasem normalności a nienormalności

Jan WOLEŃSKI: Czy Holokaust jest (nie)przedstawialny?

 

II. ODWAGA W OBOZACH KONCENTRACYJNYCH

Jacek LACHENDRO: Wybrane przykłady ucieczek z KL Auschwitz

Michał WÓJCIK: Ofiary Holokaustu a odwaga. Czy powstańcom Treblinki wypada być odważnymi?

Przemysław Paweł GRZYBOWSKI: Ludzie śmiechu w obozach koncentracyjnych. Od „Krematoriumboys” po „Wiadomości Häftlingowskie”

Marta GRUDZIŃSKA: Kiedy ceną za odwagę jest ludzkie życie – lekarze zatrudnieni w szpitalach obozowych Majdanka

Agnieszka KŁYS: Sprawiedliwi z Pomieczyna i Luzina. Pomoc więźniom obozu Stutthof

 

III. ODWAGA W SŁUŻBIE BLIŹNIEMU

Anna KAMIŃSKA-MALANDAIN: Heroizm etyczny Janusza Korczaka w świetle filozofii Emmanuela Lévinasa

Agnieszka WITKOWSKA-KRYCH: Trzeba mieć odwagę spojrzeć prawdzie w oczy. Praca Janusza Korczaka w Głównym Domu Schronienia

Anna CZOCHER: Czy dobroczynność wymagała odwagi? O działaczach Polskiego Komitetu Opiekuńczego Kraków-Miasto w okresie okupacji niemieckiej

Maria CIESIELSKA: Lekarze wykonujący operacje plastyczne i zabiegi likwidujące skutki obrzezania w Warszawie w czasie II wojny światowej

 

IV. DZIECKO ODWAGĄ PODSZYTE

Robert SZUCHTA: Odwaga małych szmuglerów z warszawskiego getta

Jolanta AMBROSEWICZ-JACOBS: Odwaga wypływająca z miłości. Wybrane studia przypadków dzieci w czasie Zagłady

Monika ZEMŁA: Ratując polskie dzieci. Działalność Kiry i Eugeniusza Banasińskich na rzecz uchodźców polskich w Indiach w czasie II wojny światowej

 

V. MIĘDZY ODWAGĄ A DEZERCJĄ

Eugeniusz Cezary KRÓL: Odwaga czy intryga? Hans von Herwarth i pakt Ribbentrop–Mołotow

Tomasz CERAN: „Inni Niemcy”. Pozytywne zachowania Niemców w czasie zbrodni pomorskiej w 1939 roku

Piotr CHRUŚCIELSKI: Brak żołnierskiej odwagi? O niemieckich marynarzach z kompanii karnej Kriegsmarine na półwyspie Helskim

 

Noty

 

 

Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Fundacja Dialog-Pheniben