FACEBOOK...
MENU...
Pola wolności

 

Redakcja naukowa: Alicja Bartuś

Recenzenci: dr hab. Dorota Sula, dr hab. Piotr Trojański, prof. UP 


Wsparcie redakcyjne: Krystyna Oleksy, Aleksandra Bielska

Korekta: Łucja Oś 

Projekt okładki: Tomasz Bocheński

Skład: Barbara Daczyńska

 Wydawca: Wydawnictwo WSB w Poznaniu  ISBN 978-83-7205-370-1

                    Oświęcim-Poznań 2020

 

Spis treści

Alicja BARTUŚ: Wstęp

I. Wolność podczas wojny: między okrutnymi realiami a potrzebą „normalnego życia”

Jacek CHROBACZYŃSKI: Już nie pokój, jeszcze nie wojna. Koncept wolności i zniewolenia
Lidia ZESSIN-JUREK: Uchodźstwo jako manifestacja wolności i oporu na przykładzie relacji polskich Żydów o jesieni 1939 roku
Robert SZUCHTA: Zabawy dzieci podczas wojny jak źródło badań nad Zagładą
Anna CZOCHER: Dom jako przestrzeń wolności w czasie okupacji niemieckiej
Maria CIESIELSKA: Wybrane badania naukowe prowadzone przez żydowskich mikrobiologów w getcie warszawskim i lwowskim

II. Wolność w obozach koncentracyjnych: między intencją zagłady a poświęceniem za drugiego człowieka

Lech M. NIJAKOWSKI: Produkcja wolności negatywnej w niemieckich obozach koncentracyjnych
Marta GRUDZIŃSKA: Czy „wolność” znaczyła to samo dla polskich i żydowskich więźniów Majdanka?
Katarzyna OKONIEWSKA: W piekle komór gazowych, czyli o pracy w Sonderkommando
Joanna BARCIK: Zaświadczyć o wolności. Kilka uwag na temat wolności w obozach koncentracyjnych
Agata JANKOWSKA: Próba opisu zniewolenia i strategii wolności w figurach obozowego „muzułmana”

 III. Wolność w strukturze hierarchicznej: między gorliwością a podważaniem rozkazów

Eugeniusz Cezary KRÓL: Kapitan Wehrmachtu Wilhelm (Wilm) Hosenfeld i jego pola wolności
Joanna LUBECKA: Konieczność wykonania rozkazu jako instrument obrony w procesach przed Najwyższym Trybunałem Narodowym
Dominika UCZKIEWICZ: Debata prawnicza jako przestrzeń wolności?

IV. Wolność myślenia: między analizą a refleksją

Jolanta AMBROSEWICZ-JACOBS: O wolności pamięci /niepamięci Zagłady
Anna KAMIŃSKA: Wolność a zobojętnienie – w rozważaniach filozoficznych Józefa Tischnera, 
Ericha Fromma i Emmanuela Lévinasa
Bogusława FILIPOWICZ: Biblia i wolność w pismach Stefana Zweiga
Jolanta WRÓBLEWSKA:  Różne oblicza romskiej wolności w filmie Tony’ego Gatlifa „Korkoro”

 Epilog

Yaron Karol BECKER: Pola wolności i zniewolenia na przykładzie izraelskiej demokracji

Noty

 

 Książkę wydano przy wsparciu finansowym Fundacji im. Róży Luksemburg

 

Książka jest efektem XI Ogólnopolskiej Konferencji „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku” (Oświęcim 2020), zorganizowanej przez Fundację na Rzecz MDSM w Oświęcimiu, Oświęcimski Instytut Praw Człowieka, Fundację Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau we współpracy z Fundacją im. Róży Luksemburg, Biblioteką Galeria Książki w Oświęcimiu, Instytutem Historii i Archiwistyki UP w Krakowie, Katedrą UNESCO ds. Edukacji o Holokauście UJ, Instytutem Prawa i Administracji WSB w Poznaniu.

 

 

 


Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu